Nyhetsarkiv

Nyhet i sortimentet.

| Inspektionsluckor Golv

Inspektionslucka för golv.

Vi har inspektionsluckor för golv, där det ej finns krav på att det skall vara gastätt. Modellerna vi har är för trä eller betonggolv som skall förses med 3 mm matta och för betonggolv utan golvbeklädnad.