Tillbehör

Tvåldispenser

WS: 70633 RSK: 8018264

Tvåldispenser för bänkmontage. inkl behållare. Behållare för 1000 ml vätska, kan fyllas på från top eller botten.