Tillbehör

Tryckanordning / väggenomföring

WS: 18943 RSK: 8121686

Tryckanordning för väggenomföring. Väggtjocklek 15 - 400 mm.

O.B.S. Endast tryckanordningen, ventilen ingår ej.