Tillbehör

Presto Utloppspip

WS: 30311 RSK: 8549819

Presto utloppspip G15 utv.gg

L1 = 120 mm

L2 = 50 mm

Produktdata

Monteringssätt
Bänk