Reservdelar

Överdel för Tappventil KV.

WS: 01028 RSK: 8121701

Överdelför Presto tappventill WS 64602 m.fl. Kallvatten. Spoltid 15 sekunder.